Different Interactive | Nov web

Nov web

Firma DIFFERENT INTERACTIVE znovu po dlouhé dob uvedla do provozu svou webovou prezentaci (www.different.cz). V souasné dob probíhají na této adrese úpravy a doplnní obsahu. V prbhu následujících nkolika dní se na ní proto postupn budou objevovat nové sekce a prvky, které si budete moci prohlédnout.
© 2006 - DIFFERENT INTERACTIVE